O firmie

Spółka została zawiązana z dniem 01 marca 2000 roku z przekształcenia Zakładu Elektrowni „Bełchatów” S.A. – Przychodnia Zdrowia.Od dnia 31 grudnia 2010 roku Spółka MegaMed posiada następujące oddziały:

  1. MegaMed sp. z o.o. – Oddział w Bogatyni,
  2. MegaMed sp. z o.o.– Oddział w Nowym Czarnowie,
  3. MegaMed sp. z o.o.– Oddział w Opolu.

Połączenie odbyło się zgodnie z art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. MegaMed Sp. z o.o. jako spółka przejmująca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, które utraciły osobowość prawną i stały się Oddziałami Spółki MegaMed.

W ciągu 20 lat działalności firmy, Spółka z lokalnej bełchatowskiej placówki medycznej rozwinęła się w ogólnopolską sieć placówek medycznych.

NAZWA SKRÓCONA:

MegaMed sp. z o.o.

ADRES:

ul. Czapliniecka 93/95

KOD POCZTOWY:

97-400

MIEJSCOWOŚĆ:

Bełchatów

E-MAIL:

sekretariat@megamed.pl

KRS:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców, Nr KRS 0000068969

NIP:

769-18-90-275

REGON:

590753780

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

11 962 000 ZŁ

 

 

Nr konta dla płatności za zabiegi medyczne:

PKO BANK POLSKI 31 1020 1026 0000 1102 0454 9333   

w tytule przelewu: Imię i Nazwisko Pacjenta, nazwa zabiegu

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Drukarnia etykiet samoprzylepnych