Standard organizacji teleporady

Standard organizacji teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w MegaMed sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. informujemy, że we wszystkich przychodniach MegaMed funkcjonują obecnie 2 formy świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy POZ, pielęgniarki i położne:

  • porada udzielana przez telefon, zwana dalej teleporadą, konsultacją telefoniczną
  • osobista wizyta w przychodni – w przypadkach, gdy jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta lub gdy świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady.

W celu umówienia teleporady należy połączyć się z recepcją właściwej Placówki MegaMed.

Po uzyskaniu połączenia z recepcją należy podać imię, nazwisko, numer PESEL i uzgodnić datę oraz godzinę teleporady.

Informacje dotyczące warunków i zasad realizacji konsultacji telefonicznej znajdują się na stronie internetowej MegaMed oraz są widoczne w każdej placówce. Ponadto, na życzenie Pacjenta, może on uzyskać je telefonicznie.

Konsultacja telefoniczna następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta.

 W uzgodnionym przez Pacjenta terminie (z uwzględnieniem marginesu czasowego +/- 30 min.) lekarz/pielęgniarka/położna skontaktuje się w celu przeprowadzenia teleporady.

W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu, podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób kontaktu, a konsultacja telefoniczna zostanie anulowana.

Jeżeli w trakcie teleporady nie jest możliwe rozwiązanie problemu zdrowotnego personel medyczny może w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym skierować Pacjenta na wizytę osobistą z właściwym personelem medycznym (lekarz, pielęgniarka, położna). W tym celu Pacjent ponownie kontaktuje się z recepcją w celu uzgodnienia daty i godziny osobistej wizyty w przychodni.

 

Konsultacja telefoniczna realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Sposoby realizacji: e-Recepta

Jeśli podczas konsultacji telefonicznej personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje informację o 4-cyfrowym kodzie PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece.

Wystawioną e-Receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL.

Możliwe jest również odebranie wydruku informacyjnego potwierdzającego wystawienie e-Recepty we właściwej placówce MegaMed.

Sposoby realizacji: e-Skierowania

Jeśli podczas Konsultacji Telefonicznej personel medyczny wystawia e-Skierowanie, Pacjent otrzymuje informację o 4-cyfrowym kodzie PIN umożliwiającym zrealizowanie danego świadczenia zgodnie z e-Skierowaniem.

Otrzymany PIN wraz z numerem PESEL Pacjent udostępnia osobie realizującej usługę zleconą na e-Skierowaniu.

Możliwe jest również odebranie wydruku informacyjnego potwierdzającego wystawienie e-Skierowania we właściwej placówce MegaMed

Sposoby realizacji: e-Zlecenie na wyroby medyczne

Podobnie jak w przypadku e-Recepty, po wystawieniu w trakcie Konsultacji Telefonicznej e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje informację przez telefon lub SMS-z numerem zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

Sposób realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

W przypadku zleconych przez personel medyczny badań laboratoryjnych, obrazowych lub zleceń na badania Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do właściwej placówki w celu odebrania wydrukowanych skierowań czy zleceń.

W placówkach MegaMed można wykonać zlecone badania – laboratoryjne, RTG i USG.

Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta poprzez stronę pacjent.gov.pl

Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

  • dokumentacji medycznej - na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
  • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
  • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
  • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

Przed zakończeniem konsultacji telefonicznej lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną Konsultację i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-Recept czy skierowań na badania dodatkowe.

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Drukarnia etykiet samoprzylepnych