Zostań naszym pacjentem

Kto może być pacjentem MegaMed sp. zo.o.?

Zgodnie z zasadami systemu ochrony zdrowia Pacjent ma prawo wybrać poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, w której wybierze lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową oraz w przypadku wszystkich kobiet dodatkowo położną.  Takiego wyboru można dokonać 2 razy w roku (bez konsekwencji finansowych). Wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest niezależny od wieku i miejsca zameldowania. Osoby ubezpieczone otrzymują świadczenia przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie.

 

Jak zostać pacjentem MegaMed sp. z o.o.?

Aby zostać naszym Pacjentem wystarczy zgłosić się do jednej z naszych przychodni z dokumentem tożsamości i wypełnić odpowiedni druk. Deklarację wyboru lekarza należy podpisać własnoręcznie. Dla dzieci wyboru dokonują rodzice lub opiekunowie prawni przedstawiając książeczkę zdrowia dziecka i podając nr PESEL.

Deklaracje można złożyć także za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl . W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się do przychodni?

  • aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) Dzieci do 18 roku życia muszą zgłosić się z opiekunem prawnym
  • kopia dokumentacji medycznej z poprzedniej przychodni a w przypadku dzieci, także karta szczepień i książeczka zdrowia dziecka

 

Co to znaczy dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej?

Wybrać lekarza, u którego Państwo chcą się leczyć. Nie oznacza to, że nie będą mogli Państwo pójść do innego lekarza w naszej przychodni, ale zachęcamy do wizyt u innych lekarzy tylko w wyjątkowych i nagłych sytuacjach.

Pielęgniarkę rodzinną wybiera się tak jak lekarza. Przychodzi ona do Państwa w takich sytuacjach jak narodziny dziecka, konieczność wykonania zastrzyków w domu, czy zabiegi pielęgnacyjne u osób obłożnie chorych.

Położną środowiskową wybierają tylko kobiety. Panie mają z nią kontakt w okresie okołoporodowym. Położna przyjdzie po porodzie, sprawdzi czy połóg przebiega prawidłowo, doradzi jak zadbać o siebie i dziecko w tym trudnym dla kobiety okresie.

 

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Drukarnia etykiet samoprzylepnych