Jak ograniczyć ryzyko zakażenia się koronawirusem

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia się koronawirusem

Jak ograniczyć ryzyko

zakażenia się koronawirusem?

Wytyczne dotyczące koronawirusa z dnia 25.02.2020r. -  wytyczne_dot._koronowirusa_z_dn._25.02.2020.pdf OTWÓRZ

Zalecenia dla Pacjentów

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

  • Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi.
  • Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.
  • Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

 

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos osoby chorej może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce. Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą,

kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Często myj ręce

Myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów lub żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? W ten sposób zabijesz wirusa, jeśli znajduje się on na Twoich rękach.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś w krajach dotkniętych epidemią, w przypadku zaobserwowania u siebie objawów, takich jak gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem powinieneś jak najszybciej skontaktować się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala zakaźnego.

 

Infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA – 800 190 590

  

<< powrót do wszystkich aktualności

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Agencja reklamowa DHR Kontakt